MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Medicinsk uforklarede symptomer og somatoforme tilstande

Denne artikel definerer og underinddeler begrebet medicinsk uforklarede symptomer. Der gives en oversigt over den herskende terminologi, tilstandens diagnostik og hyppighed og de mulige behandlinger. Det understreges, at den praktiserende læges beherskelse af den medicinske biopsykosociale sygdomsmodel er essentiel, og for de alvorligste tilfælde er samar­bejde og præcis opgavefordeling mellem almen praksis og det specialiserede sundhedsvæsen afgørende for et godt forløb.

Af: Per Fink, Marianne Rosendal, Andreas Schroder, Henriette Schou Hansen

Genveje

Seneste nummer
Bestil iPRAKSIS
MediBox