MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Hjem > Om

Om Månedsskriftet

Månedsskriftet er først og fremmest et efteruddannelsesskrift for praktiserende læger, som herigennem holdes orienteret om udviklingen på hele det medicinske område, og altså også udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Månedsskriftet henvender sig primært til praktiserende læger og personalet i almen praksis, men det er redaktionens ambition at producere et alment orienterende tidsskrift, der kan inspirere alle læger. Månedsskriftet fås som print og online. 

I 1982 etableredes to fonde: Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning, som er erhvervs-drivende, og som betaler royalty til Praktiserende lægers uddannelses- og udviklingsfond ( PLU ), en velgørende fond, som formelt har ret til udgivelse af Månedsskriftet. PLU-fonden uddeler midler til udviklingsprojekter i almen praksis.

Månedsskriftet udkommer i et oplag på ca. 4000. Redaktørerne er praktiserende læger og læserne er, udover de praktiserende læger, yngre læger og andre speciallæger, praksispersonale og øvrige ansatte i sundhedsvæsenet.

iPRAKSIS er et tidsskrift for praksispersonalet og udkom for første gang i 2014. Bladet er et supplement til Månedsskriftet og henvender sig til praksispersonalet, som Månedsskriftet henvender sig til lægerne. Det er et levende blad,  som tager udgangspunkt i praksispersonalets hverdag og giver solid faglig opdatering.

MediBOX der er et elektronisk opslagsværk med en omfattende søgefunktion i stort set alle emner du støder på i dagligdagen i praksis. Den indeholder desuden et væld af illustrationer, som du kan bruge når du sidder med patienten og patientvejledninger lige til at printe ud og give patienten med i hånden. Du har mulighed for at oprette og gemme egne noter/dokumenter om sygdomme og behandling eller fælles noter og vejledninger for jeres praksis og der findes mange nyttige links.Den seneste version indeholder desuden et akkrediteringsmodul.

Praksisskærm er et webbaseret præsentationssystem, som på brugervenlig vis giver muighed for informationer på en skærm i venteværelset i form af et slideshow.Du kan enten forfatte og redigere den information du ønsker på skærmen eller vælge og tilpasse ud fra mange forskellige skabeloner, som allerede findes i programmet eller du kan benytte de praksisrelevante informationer og nyheder, som leveres hver 14. dag. 

Sats
Jørgen Thomsen ELBO A/S

Tryk
JørgenThomsen ELBO A/S

Udgiver
Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning

ISSN 1904-7002
Eftertryk og fotokopiering er ikke tilladt uden tidsskriftets tilladelse.
Det gælder dog ikke til undervisningsformål eller til privat brug.

Bankoplysninger
Nordea Bank A/S
Reg. 2191 Kontonr. 0105170289
IBAN: DK6620000105170289

 

Genveje

Seneste nummer
Bestil iPRAKSIS
MediBox

Webshop