MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Hjem > Om

Annoncering

Udgiver

Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning
Stockholmsgade 55 st.
2100 København Ø

Blade

Månedsskrift for almen praksis. Målgruppen er læger.

iPraksis. Målgruppen er sundhedsfagligt personale i praksis.

Ansvarlige organisationer

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Dansk selskab for almen medicin (DSAM)
PLO-København (PLO-Kbh)

Udgivelsesplan

Månedsskriftet udkommer 1. onsdag i hver måned. Undtaget juni måned.
iPraksis udkommer 4 gange årligt.

Annoncekontakt til begge blade: Gitte Broholm Telefon 22 88 26 22 eller gitte(at)broholm.com

Tryk her for annonceinfo Månedsskriftet og iPraksis 2023

 
Oplag

Oplag ca. 3900 stk.

Læsere:
2.883 PLO. Praktiserende Lægers organisation.
410  YL Yngre Lægers organisation.
200 FAS Foreningen af Speciallæger.
Andre læsere: Medicinstuderende, farmaceuter, sygeplejersker, hospitaler, institutioner, virksomheder og lignende.

Trykmetode, papir

Ark-offset. 100 g dobbeltbestrøget silk.

Indstik

Der er mulighed for løse indstik og faste indstik på 2, 4 eller 6 sider.
Disse indstik er placeret vilkårligt. 

Løst indstik 2 sider placeret umiddelbart inden for omslaget.
Fast pris inklusiv trykning 38.000 kr. eks. moms.

Der ydes ikke rabatter på indstik. Max 2 indstik pr. blad.

Kontakt og annoncemateriale

Højtopløselig Adobe Acrobat pdf-fil / cmyk / 300 dpi.

Materiale sendes til gitte(at)broholm.com og mærkes blad- og udgivelsesnummer / dato

Formular til oprettelse af leverandør på brevpapir.pdf

Få inspiration til netop din kampagne i et skræddersyet tilbud tilpasset dit produkt og din kampagne hos Gitte Broholm på telefon 22 88 26 22 - helt uforpligtende naturligvis.

Der ydes mængderabat i Månedsskrift for Almen Praksis alt efter, hvor mange gange du annoncerer. Den højeste rabatsats er 20% ved 11 indrykninger eller mere over året og gælder per firma. Den højest mulige rabat indregnes altid automatisk i dit tilbud.

Etik og reklamationer

Generelle bestemmelser - gælder for alle ordrer i Månedsskrift for almen praksis 2016

Fejl og reklamationer i Månedsskriftet:
Der garanteres ikke for færdigt materiale der ikke overholder de i medieinformationen ovennævnte specifikationer. Følger heraf som fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af bestilte annoncer erstattes ikke.

Ændringer af annonceindrykninger skal meddeles skriftligt indenfor de angivne frister. Månedsskrift for almen praksis påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser.

Fejl i ordrebekræftelser fra Månedsskrift for almen praksis, skal reklameres indenfor 8 dage efter modtagelsen. Månedsskrift for almen praksis påtager sig heller ikke ansvaret for materiale modtaget fra andre medier.

Skulle Månedsskrift for almen praksis have ansvaret for fejl i en annonce, kan der højest ydes en reduktion, der beløber sig til annoncens pris.

For trykfejl som annoncøren eller bureauet ikke har ansvar for, ydes reduktion efter Månedsskrift for almen praksis skøn over værdiforringelsen af annoncen.
Alle reklamationer skal fremsættes lige efter annoncens indrykning. Modtages der ikke reklamation, således at en annonce indrykkes med samme fejl flere gange, ydes en eventuel godtgørelse kun ved første indrykning.

Månedsskrift for almen praksis har ret til at afvise annoncer, der strider mod bladets interesser og mod gældende love og bestemmelser. Annoncer der kan forveksles med den redaktionelle tekst, afvises ligesom annoncer, hvortil der er knyttet betingelser om tekstomtale. Månedsskrift for almen praksis påtager sig intet ansvar for indrykning af ulovlige annoncer.

Annullering:
En annonce kan ikke annulleres efter købsaftalen er indgået, men flyttes eller udskiftes med et andet produkt uden beregning.

Vendor oprettelse

Månedsskriftets vendor oplysninger kan hentes her.

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox