MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Hjem > MAP > 2022 > Juni

Klyngepakke om samarbejdet med kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud

Af: Claus Christoffersen

Erfaring med klyngepakken 

”Det fungerede rigtig godt, at vi på forhånd havde udfyldt et spørgeskema om vores viden og hvordan vi henviser til de kommunale tilbud.Her stod det klart, at der var plads til forbedringer. Det gav god mening, at Odense Kommune var repræsenteret på klyngemødet, så de kunne fortælle os om indholdet af de kommunale tilbud, hvem de er egnet for og hvordan vi i det hele taget kommunikerer med kommunen. Det var virkelig brugbart. På baggrund af mødet blev vi enige om at udfylde spørgeskemaet igen om seks måneder for at se, hvorvidt vi har flyttet os i forhold til vores viden om tilbuddene og hvordan vi henviser”. 

Peer Kirkebjerg, klyngekoordinator, HCA Klyngen i Odense. 

Art1-1.jpg

Introduktion 

Det er en udfordring at leve med kronisk sygdom og mange, der lever med det, har brug for hjælp og støtte til at klare sig bedst muligt i hverdagen. Kommunerne har derfor særlige tilbud inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering til patienter med bl.a. diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft og lænderyglidelser, som egen læge kan henvise til eller gøre patienten opmærksom på findes. 

De kommunale tilbud har blandt andet til formål at sikre, at patienterne opnår styrket egenomsorg, ændret livsstil og forbedret fysisk funktionsevne. Tilbuddene kan derfor fungere som et godt supplement til den behandling, der sker i almen praksis.  

For at styrke samarbejdet har KiAP udarbejdet en klyngepakke om kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Klyngepakken tager udgangspunkt i antallet af henvisninger til kommunale rehabiliteringstilbud samt i et spørgeskema med spørgsmål til klyngemedlemmerne om deres viden, holdninger til og erfaringer med kommunens tilbud.  Art1-2.jpg

Art1-3.jpg

Hvad får du ud af klyngemødet? 

  • Du bliver præsenteret for et overblik over antallet af henvisninger fra klyngens medlemmer til kommunens rehabiliteringstilbud. 
  • Du får et overblik over din og klyngemedlemmernes viden og erfaringer med de kommunale tilbud. 
  • Du får en beskrivelse af kommunens tilbud, hvordan patienterne kan få adgang til tilbuddene, og hvordan almen praksis kan henvise til dem. 
  • Du indgår i en fælles dialog med dine klyngekolleger og kommunen om henvisningsprocedurer samt hvordan samarbejdet kan forbedres. 

Mødets varighed 

2 timer og 30 minutter (Kan tilpasses efter klyngens behov). 

Hvor bestilles klyngepakken? 

Klyngen bestiller den på kiap.dk under punktet ”Klyngepakker fra KiAP” eller via en mail til klynger(at)kiap.dk. Den, der skal lede mødet, bliver derefter ringet op af en konsulent fra KiAP, som gennemgår pakken samt drøfter klyngens behov og ønsker til mødet. 

Interessekonflikt: Ingen angivet.

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox