MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Hvordan skabes en diagnose? Et historisk perspektiv I

Diagnoser har magt. Når diagnoser opstår, bliver medicinsk og kulturelt sanktioneret, har de en tendens til at tiltrække bærere med det typiske symptombillede. Diagnoser fødes, gør karriere og dør. En periode kan der være mange fibromyalgipatienter, en anden depressive og en tredje stressramte. Diagnoser har en status, som afhænger af, hvem som bærer dem, hvilket køn, hvilken klasse, hvilken livsstil. En diagnose kan forsvinde, fordi den mister status, eller fordi den ikke længere er kulturelt sanktioneret. Vi bringer her første del af Karin Johannissons: Hur Skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I: Hallerstedt G, red. Diagnosens makt - om kundskap, pengar och lidande. Uddevalla: Daidalos 2007, oversat af oversætter Hanne Wibeck Olsen og Jens Hilden. Anden del og Litteratur bringes i næste nummer.

Af: Karin Johannisson

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox