MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Sundhedssektoren og samfundsøkonomien

Denne letlæste dagsaktuelle artikel er baseret på den sidste vismandsrapport, som udtrykker betænkelighed ved væksten i sundhedsudgifterne, og den diskuterer metoder til at finansiere fremtidens udgifter. Artiklen kommer således på saglig vis om bag ved dagbladenes beskrivelser af det, der opfattes som besparelser, men som ofte reelt dækker over mindre, årlig vækststigning end ønsket. Artiklen redegør også på spændende vis for begrebet sund aldring, som dækker over, at fremtidens mange ældre næppe vil koste så meget, som en simpel lineær fremskrivning af udgifter ville forudsige. De store aldersbetingede udgifter ligger i det sidste halve til hele leveår. Artiklen er derfor almenmedicinsk spændende både i et forebyggelsesperspektiv og i relation til funktionsvedligeholdelse for kronisk syge.

Af: Peter Birch Sørensen

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox