MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Opfølgning på prøvesvar og henvisninger

RESUME: Denne artikel drøfter afgivelse af prøvesvar på parakliniske undersøgelser udført i klinikken, prøver, der videresendes (blod, urin, celleprøver etc.), og undersøgelser, der bestilles af klinikken (røntgen, div. scanninger). Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet to vejledninger på området. Der opfordres til, at patienterne involveres i undersøgelserne både med samtykke og ved selv at være aktive til at efterspørge svarene på undersøgelserne. Samtidig anføres, at det altid er de involverede sundhedspersoner, der har ansvaret for håndteringen og dermed at sikre reaktion på abnorme svar. Det omtales eksplicit i Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger, at der i primærsektoren skal foreligge en instruks – mundtlig eller skriftlig, og hvis der er flere ansatte, skal instruksen foreligge i skriftlig form.

Af: Ole Nørskov og Per Fraulund Sørensen


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox