Månedsskrift for almen praksis

Læs hvordan du abonnerer på vores podcast

Guide til Iphone/Ipad & Android »

Den Gode Tutorpraksis

08-10-2020

Hvordan skaber vi forudsætninger for, at vores uddannelseslæger får nogle gode forløb? Christian Vøhtz har med udgangspunkt i artiklen "Den gode tutorpraksis - anno 2020" talt med praktiserende læge og lektor Helle Ibsen.

Download


Børnejournalen

10-09-2020

I denne podcast skal det handle om børnejournalen.

Download


Mænds Sundhed

04-08-2020

Mænd lever kortere og bliver mere syge end kvinder. Men hvorfor, og hvad kan vi gøre som praktiserende læger? Christian Vøhtz har talt med psykolog, PhD, forfatter og forskningsleder Svend Aage Madsen.

Download


Multisygdom #2 – Er polyfarmaci problemet?

24-06-2020

Polyfarmaci er et stort emne hos den multisyge patient. Men er polyfarmaci problemet i sig selv, eller afspejler det bare de mange sygdomme som den multisyge patient har?

Download


Multisygdom #1 – Hvordan får man vejledningerne til at passe på den multisyge?

24-06-2020

Som praktiserende læge skal vi håndtere en lang række enkeltsygdomme hos den multisyge patient. Men samtidig skal vi bevare overblikket og huske at tage udgangspunkt i hvad der rører sig for patienten – på tværs af diagnoser.

Download


Skal overvægtige patienter tabe sig?

26-05-2020

1 ud af 2 har i dag et BMI på over 25. Det er således ikke længere normalt at være normalvægtig. Det er et kæmpe sundheds- og samfundsproblem med skræmmende perspektiver. Men hvordan skal vi i praksis håndtere de overvægtige patienter?

Download


Corona #5 - Hvad ved vi om diabetes og Covid-19?

07-05-2020

Coronapandemien har skabt stor usikkerhed blandt personer med diabetes og andre med kroniske lidelser. Denne podcast omhandler nogle af de faglige udfordringer vi står med i almen praksis i relation til temaet.

Download


Corona #4 - God ledelse af en klinik i krise set fra personalets perspektiv

12-04-2020

Vi har bedt konsultationssygeplejerske Lisa Piontek om at lodde stemningen i sit netværk af ansatte i praksis og sammen med praksiskonsulent Mads Crandal at kommentere på, hvordan krisen opleves af personalet.

Download


Jan Helge Larsen om Konsultationsprocessen

07-04-2020

Christian Vøhtz taler her med Jan Helge om konsultationsprocessen. Vi skal blandt andet høre et rollespil og vi skal også høre om, hvad det vil sige "at spille kort" med sine patienter.

Download


Corona #3 - Handlekraft & Sårbarhed: Ledelse i en svær tid

31-03-2020

Handlekraft og sårbarhed - om at lede praksis igennem en svær tid

Download


Corona #2 - Stilhed Før Stormen

24-03-2020

Christian Vøhtz har talt med PLO’s formand Christian Freitag om de scenarier, der kan udspille sig i praksis, hvis vi rammes af en krise. Vi skal høre Christian Freitags bud på, hvornår en krise kan ramme og hvad vi skal holde øje med.

Download


Corona #1 - Videokonsultation

19-03-2020

I forbindelse med coronaepidemien udkommer Månedsskriftet med en særudgave af podcast omhandlende corona, hvor vi tager fat på et højaktuelt emne for de praktiserende læger. I dag handler det om videokonsultation.

Download


Metakognitiv terapi

27-02-2020

Christian Vøhtz taler med psykolog og Ph.d. Pia Callesen, der er forfatter til bøgerne ”Lev mere – tænk mindre” og ”Grib livet - slip angsten”.

Download


Oplæsning: Managemodellen

06-02-2020

En artikel om vejen til bedre samarbejde mellem kommune og almen praksis.

Download


Musik som Medicin

31-01-2020

Mennesket har siden urtiden brugt musik til behandlingsformål. Det handler vores første podcast om.

Download


Oplæsning: Hvad kan vi lære af årtiers kolesteroldebat?

16-01-2020

Kampen om kolesterolet: Hvad sker der, når en lægevidenskabelig problemstilling bliver genstand for diskussion ikke kun i lægekredse, men også blandt politikere og i lokalsamfund? Lyt med her.

Download


Oplæsning: Sekundær hypertension i almen praksis - hvem bør udredes, for hvad og hvordan?

17-12-2019

Forhøjet blodtryk ses dagligt i almen praksis, oftest som led i essentiel hypertension. Men indimellem opstår blodtryksforhøjelse sekundært til nyresygdom, søvnapnø eller endokrinologisk lidelse. Hvem bør udredes for sekundær hypertension og hvordan?

Download


Oplæsning: Den støttende samtale om sorg

07-11-2019

Både forskning og de dominerende forståelsesmodeller viser, at sorg ikke går over, men er en tilstand, vi må lære at leve med. Spørgsmålet er så hvordan?

Download


Oplæsning: Taknemmelighed - baggrund, teori og anvendelse i almen praksis

01-10-2019

Månedsskrift for almen praksis har bedt speciallæge i almen medicin Jesper Bay-Hansen om at beskrive, hvordan man kan forstå taknemmelighed, og hvordan taknemmelighed kan bruges i det kliniske arbejde i almen praksis.

Download


Oplæsning: Binge Eating Disorder

05-09-2019

Ca. 40.000 danskere lider af tvangsoverspisning - "Bing Eating Disorder". Hør om diagnosen her.

Download


Go to episodes archive