MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Plasmamonitorering af psykofarmaka

RESUME: Therapeutic Drug Monitoring, TDM eller blot plasmamonitorering, kan være en hjælp til at styre behandlingen med visse psykofarmaka, inkl. lithium, tricykliske antidepressiva og udvalgte antipsykotika. TDM adskiller sig fra andre blodprøver ved, at svaret afgives uden et referenceinterval, men derimod med et vejledende terapeutisk interval. Hvis man ser bort fra lithium og visse andre udvalgte lægemidler, fx clozapin og tricykliske antidepressiva, er der ikke nødvendigvis behov for faste kontroller af plasmakoncentrationen for psykofarmaka. Plasmakoncentrationsmålinger kan være gavnlige i en række situationer, men har især værdi, hvor der er klar uoverenstemmelse mellem de kliniske observationer og behandlingen, herunder mistanke om non-compliance eller svær overdosering.

Af: Maija Haastrup og Mette Gulløv


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox