MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Overgreb mod børn. Vov at se, vov at høre og vov at handle

RESUME: Omfanget af overgreb mod børn er formentligt langt større, end vi tror. De praktiserende læger har pligt til at underrette de sociale myndigheder på mistanke om overgreb. En undersøgelse har imidlertid vist, at mere end 20% har undladt at underrette en mistanke om overgreb. Adspurgt hvorfor svarede mange, at de havde været i tvivl om, hvilke konsekvenser det ville få for barnet. For at nedbryde barriererne for underretning har der i Region Midtjylland været tilbudt decentral gruppebaseret efteruddannelse. Styrken ved denne undervisningsform er en øget tryghed til erfaringsudveksling og mulighed for direkte vejledning. Hovedparten af deltagerne oplevede at få redskaber til at håndtere denne mistanke om overgreb mod børn.

Af: Lise Frost


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox