MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Standardisering - et gode eller en udfordring?

RESUME: Denne artikel er den anden i en serie, der beskriver pågående transitioner i og omkring det almenmedicinske felt i Danmark. Mens den foregående artikel bidrog med indsigt i fagpolitiske og institutionelle forandringer på makro- og mesoniveau, beskriver denne artikel, hvorledes disse forhold kan spores i lokale organiseringer og håndteringer af det daglige arbejde i almenmedicinske klinikker. På baggrund af casestudier fra almen praksis og et institutionelt-kulturelt teoretisk perspektiv beskriver artiklen, hvordan øget regulering af feltet og den deraf følgende intensiverede standardisering påvirker professionelle grænsedragninger og sætter bevægelse i definitionen af, hvad der er ”god klinisk praksis”.

Af: Rikke Sand Andersen og Flemming Bro


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox