MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Er diarré en klasseeffekt for protonpumpehæmmerne?

RESUME: En 38-årig mand i behandling med omeprazol for dyspepsi skiftes til lansoprazol på baggrund af den potentielle risiko for interaktion mellem omeprazol og clopidogrel. Efter få dages behandling med lansoprazol får patienten diarré. Egen læge ønsker information om alternativ behandling af patientens dyspepsi. Litteraturgennemgangen viser, at diarré er rapporteret som en almindelig bivirkning ved alle protonpumpehæmmere, men alvorlige tilfælde af vedvarende kronisk diarré, diagnosticeret som mikroskopisk colitis, er hyppigst rapporteret for lansoprazol. I denne aktuelle case anbefales derfor at behandle for dyspepsi med pantoprazol eller alternativt med omeprazol. Den kliniske relevans af interaktionen mellem clopidogrel og protonpumpehæmmere er omdiskuteret, og der ikke konsistente data, som demonstrerer en klinisk meningsfyldt interaktion mellem omeprazol og clopidogrel.

Af: Ulla Hedegaard og Niels Herluf Paulsen


Køb artikel som PDF

Genveje

Seneste nummer
Bestil iPRAKSIS
MediBox