MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Håndterer vi Lyme Borreliose korrekt i almen praksis?

RESUME: Lyme borreliose (LB) forårsages af spirokæten Borrelia, der overføres ved flåtbid. Flåten findes i hele Danmark og er aktiv ved temperaturer over 5 °C, hvorfor der er en karakteristisk årstidsvariation med hyppigst forekomst af LB mellem maj og november. Da bakterierne initialt findes i flåtens tarmkanal og skal migrere derfra til spytkirtlerne, tager det mere end 16 timer, fra flåten bider sig fast og begynder at suge blod, til bakterierne overføres. LB debuterer oftest med et erythema migrans (EM), der er den hyppigste manifestation. Diagnosen stilles klinisk uden brug af antistofmåling. Ved symptomer i form af radikulære smerter og/eller pareser, hvor der er mistanke om Lyme neuroborreliose, skal patienten henvises straks til hospitalsafdeling mhp. stillingtagen til indikation for lumbalpunktur. Ved mistanke om andre sygdomsmanifestationer end erythema migrans bør patienten altså henvises til hospital med henblik på videre afklaring af, om der er en behandlingskrævende infektion. Måling af borreliaantistoffer i blodet er kun relevant ved mistanke om Borrelia carditis, lymfocytom, artrititis eller acrodermatitis chronica atrophicans. Undersøgelse for borreliaantistoffer bør ikke bestilles hos patienter med uspecifikke symptomer.

Af: Lukas Ocias, Frederikke C Knudtzen, Ram B Dessau, Karen A Krogfelt, Sigurdur Skarphédinsson og Anne-Mette Lebech

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox