MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

90-års fødselsdagen

Af: Lene Agersnap

Somme tider kan det være svært at afgøre, om alting ændrer sig med rivende hast, eller om der er meget lidt nyt under solen, hvis man kigger nøjere efter.
Månedsskriftet i dets nuværende form fejrer 90-års fødselsdag, og Jens Aage Stauning fortæller i den anledning lidt om, hvordan verden og den lægelige virkelighed så ud i 1927.
Når man vender de gulnede blade i den indbundne bog ”Maanedsskriftet 1927”, virker den ved første øjekast pænt antikveret. Selv om man stadig kan synes, at et sygebesøg ikke skæpper godt nok i kassen, er der alligevel sket noget siden dengang, hvor ”Rejser paa Landet indtil 2 km” honoreredes med 7 kr., og lægen kunne anse ”stærk spirituosa absolut nødvendig under behandling af en sygdom, som f.eks. sukkersyge”.
Læser man nøjere efter, er der imidlertid også mange overvejelser, der lægger sig overraskende tæt på dagsordenen i 2017. Begrebet ”arbejdsfør”, en størrelse, der introduceredes i en ny sygekasselov i 1921, trækker en lang, tænksom artikel, der diskuterer fortolkningsvanskelighederne i forhold til Indenrigsministeriets senere bekendtgørelse om samme emne. Vi aner slægtskabet med vore forgængere i embedet i forhold til et stærkt socialt engagement og problemer med at få ministerielle forordninger til at passe med en kompleks virkelighed.
Også i patientarbejdet lurer de samme farer. En lang artikel om skelnen mellem fremmedlegemer i øjet og conjunctivitis lægger stor vægt på, hvorledes lægen forvalter sin egen usikkerhed, således at han efter endt undersøgelse kan levere diagnosen ”med Sikkerhed i Stemmen”. I en anden artikel advares der imod at gå for skematisk til værks i forhold til de mange ”nervøse svækkelsestilstande”, der samles under en ”kæmpestor Hat”, neurasteni-begrebet. Forfatteren advokerer i stedet for ”at forstaae disse nerve-sindslidende Patienters Egenart”.
Men ud af en enkelt, tørt konstaterende sætning i en artikel om sygdomme hos børn forstår vi med ét slag, hvor meget der er sket på 90 år: ”I året 1926 døde i hele kongeriget Danmark i alt 6634 børn i første og andet leveår.” Tillykke til os alle sammen med fremskridtet på det område!

Forfatter email

Lene Agersnap: agersnap(at)dadlnet.dk

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox