MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Indledende rådgivning og vejledning af patienter med hjernerystelse

RESUME: På basis af kontakt til patienter med følger efter milde hovedtraumer samt den forskning, der forligger på området, præsenterer forfatterne nogle generelle pointer i den indledende rådgivning efter traumet med henblik på så vidt muligt at undgå langtidsfølger. Patientens negative forventninger til bedringsprocessen er en af de faktorer, der ifølge nogle studier korrelerer med langvarige symptomer efter milde hovedtraumer. Da patienterne udgør en meget heterogen gruppe, opfordres der til, at rådgivningen tilpasses den enkelte patients symptomniveau, personlighed og livsstil.

Af: Nicole Deleu og Henriette Henriksen


Køb artikel som PDF

Genveje

Seneste nummer
Bestil iPRAKSIS
MediBox