MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Urinvejsinfektioner i almen praksis: symptomer,epidemiologi og mikrobiologi

RESUME: Urinvejsinfektioner (UVI) er hyppige i almen praksis og forårsages i 70-80 % af tilfældene af Escherichia coli. Dette gælder især for yngre mennesker, men stigende alder og komorbiditet øger risikoen for infektion med andre bakterier. Inddelingen i ukompliceret UVI (voksne, ikke-gravide, raske kvinder uden malformationer i urinvejene eller betydende komorbiditet) og kompliceret UVI (mænd, børn og kvinder med malformationer eller komorbiditet) har betydning for valg af diagnostik og behandling. På verdensplan er antibiotikaresistens et stigende problem. Når det gælder UVI, holder man særligt øje med ESBL (extented spectrum beta-lactamase) producerende E. coli. Andelen af E. coli-bakterier, der er resistente over for ampicillin, har ligget højt i en del år, og dette antibiotikum bør generelt undgås, medmindre der er foretaget resistensbestemmelse.

Af: Anne Holm, Gloria Cordoba, Magnus Arpi og Lars Bjerrum


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox