MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Demens - udredning og behandling

RESUME: Demens er fællesbetegnelse for en lang række sygdomstilstande karakteriseret ved erhvervet svækkelse af mentale funktioner. I gennemsnit vil vi have 40 patienter med demens i hver praksis, afhængig af praksissammensætningen. Det giver altid god mening at foretage udredning ved mistanke om kognitiv dysfunktion. Men det kan være relevant at graduere omfanget af udredning, fx ved svær psykiatrisk komorbiditet, og hvor der er mistanke om en meget fremskreden demenssygdom. Forfatteren argumenterer for, at fokus ikke kun skal være på den demente patient, men i lige så høj grad på omsorgspersoner, der også skal tilbydes hjælp og aflastning. Både fysisk træning og kognitiv stimulering er væsentlig nonfarmakologisk behandling til den demente patient. Når medicinsk behandling iværksættes, kan det være svært at vide, hvornår evt. ophør eller pausering kan komme på tale, men ved svær demenstilstand, hvor der ikke er selvstændigt funktionsniveau, kan pausering forsøges under observation.

Af: Frans Boch Waldorff


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox