MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Recovery i psykiatrien - er det noget der kommer almen praksis ved?

RESUME: Recovery – det ”at komme sig” − kan anskues fra forskellige vinkler. Viden om, hvilke behandlingsmodaliteter der understøtter såvel klinisk som personlig recovery, gør lægen i stand til at optimere hjælpen til sin patient. Shared decision making og person-centered care er ligeledes centrale begreber, som har til formål at bringe værdifuld viden fra både patient og behandler i spil i den kliniske beslutningsproces. Snarere end at målet skal være den totale helbredelse, peges der på, at patienten i samarbejdet med lægen skal rustes til bedre at kunne klare kriser og eventuelle tilbagefald.

Af: Lene Falgaard Eplov og Klavs Serup Rasmussen


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox