MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

En almenmediciner i den specialiserede palliation

RESUME: Arbejdet som overlæge i palliationen bygger grundlæggende på et værdigrundlag meget lig værdigrundlaget i det almenmedicinske speciale. Arbejdet baseres på en helhedsorienteret indsats, som integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i patientens behandlingsforløb uanset patientens alder, køn eller sundhedsproblem. Behandlingen foregår i samarbejde med patienten og de pårørende i respekt for patientens autonomi og under hensyntagen til kulturelle forhold i bred forstand. Således argumenterer forfatteren her for, at palliation kan betragtes som et almenmedicinsk subspeciale.

Af: Søren Ringgaard


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox