MAP Log ind

Som medlem kan du forbinde til månedsskriftet.dk og læse tidligere artikler og tidsskrifter.

Spørgsmål vedr. log ind kontakt Månedsskriftet på tlf. 35 26 67 85.

Glemt kodeord
×

Synskrav til kørekort

RESUME: Siden den obligatoriske kørekortsattest for ældre med kørekort blev afskaffet pr. 1. juli 2017, påhviler det blandt andet den praktiserende læge at være særligt opmærksom på vores ældre patienters helbredsbetingede evne til på betryggende vis at føre motorkøretøj. En række forhold omkring synsfunktionen er vigtige at være opmærksom på. Det drejer sig om synsstyrken, synsfeltet, dobbeltsyn, synsevnen i mørke, følsomhed over for blænding og kontrastfølsomhed. Ved mistanke om utilstrækkelig synsfunktion til at føre motorkøretøj, uden at dette kan vises ved objektiv undersøgelse, bør patienten undersøges af øjenlæge. Ved tvivl om, hvorvidt en påvist forringelse af synsfunktionen er uforenelig med fortsat kørsel, kan der påbegyndes en kørekortsag.

Af: Carsten Edmund


Køb artikel som PDF

Seneste nummer
Seneste nummer
MediBox