Månedsskrift for almen praksis

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdatering indenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

RSS »iTunes »

Overgreb mod børn - Vov at se, vov at høre og vov at handle

06-08-2018

Omfanget af overgreb mod børn er formentligt langt større, end vi tror. De praktiserende læger har pligt til at underrette de sociale myndigheder på mistanke om overgreb. En undersøgelse har imidlertid vist, at mere end 20% har undladt at underrette en mistanke om overgreb. Adspurgt hvorfor svarede mange, at de havde været i tvivl om, hvilke konsekvenser det ville få for barnet. For at nedbryde barriererne for underretning har der i Region Midtjylland været tilbudt decentral gruppebaseret efteruddannelse. Styrken ved denne undervisningsform er en øget tryghed til erfaringsudveksling og mulighed for direkte vejledning.

Categories

Download

Filetype: MP3 - Size: 11.83MB - Duration: 12:55 m (128 kbps 44100 Hz)