Månedsskrift for almen praksis

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdatering indenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

RSS »iTunes »

Angst og sorg ifølge Kierkegaard

17-01-2018

Er sorg sygeligt? Er angst kun et onde der kræver terapi eller medicinsk behandling?

Kirkegaard mener at sorg og angst er menneskelige grundvilkår, noget ethvert  menneske vil møde i sit liv ikke som sygdomme eller psykisk dysfunktion men som almenmenneskelige erfaringer i mødet med eksistentielle omvæltninger.

I sognepræst Pia Søltofts artikel om sorg og angst tager hun med udgangspunkt i Kirkegaard livtag med den vestlige verdens "fix it" tilgang til sorgen og angsten som vi alle som en naturlig konsekvens af livet støder på.  Månedsskriftet giver med denne podcast  stof til eftertanke og et ønske om et rigtigt godt nytår!

Categories

Download

Filetype: MP3 - Size: 15.03MB - Duration: 16:25 m (128 kbps 44100 Hz)