Månedsskrift for almen praksis

Læs hvordan du abonnerer på vores podcast

Guide til Iphone/Ipad & Android »

Recovery i psykiatrien - kommer det almen praksis ved?

14-07-2016

Recovery - det "at komme sig" - kan anskues fra forskellige vinkler. Viden om, hvilke behandlingsmodaliteter der understøtter såvel klinisk som personlig recovery, gør lægen i stand til at optimere hjællpen til sin patient.
Shared decision making og person centered care er ligeledes centrale begreber, som har til formål at bringe værdifuld viden fra både patient og behandler i spil i den kliniske beslutningsproces.
Snarere end at målet skal være den totale helbredelse, peges der opm at patienten i samarbejdet med lægen skal rustes til bedre at kunne klare kriser og eventuelle tilbagefald.

Categories

Download

Filetype: MP3 - Size: 20.18MB - Duration: 14:42 m (192 kbps 44100 Hz)