Månedsskrift for almen praksis

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdatering indenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

RSS »iTunes »

Jesper Bay Hansen om: stress ved praktiserende læger

14-01-2019

Hør speciallæge i almen medicin og forfatter Jesper Bay Hansen fra spaen i Bellacentret tale om stress, om at kende sine egne stresssymptomer og om vigtigheden af at holde mærk-efter-pauser.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 11.46MB - Duration: 10:01 m (160 kbps 44100 Hz)
Antipsykotisk behandling

08-01-2019

Nogle patienter med skizofreni i vedvarende antipsykotisk behandling oplever længere perioder med få eller ingen symptomer. Kan man sikkert trappe patienterne ud af eller reducere deres antipsykotika?

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 20.68MB - Duration: 18:04 m (160 kbps 44100 Hz)
Mai-Britt Guldin om: sorgdiagnose & sorgproces

07-01-2019

Hør psykolog, forfatter og forsker Mai-Britt Guldin fortælle om den nye sorgdiagnose, differentialdiagnostik, mellem sorg og depression samt konkrete værktøjer til, hvordan vi kan støtte sørgende i deres sorgproces.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 13.71MB - Duration: 11:59 m (160 kbps 44100 Hz)
PTSD - sygdommen og dens behandling

13-12-2018

Det er blevet tiltagende almindeligt at møde patienter med eller mistænkt for diagnosen PTSD. Men hvordan stiller vi diagnosen, og hvordan behandles patienterne bedst?

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 22.94MB - Duration: 25:03 m (128 kbps 44100 Hz)
Læring på vejen: Kronisk smertepatient og gravid

08-11-2018

Med vores nyeste kampagne "Læring på landevejen" vil vi give vores læsere frie hænder og ørerne fulde af faglig opdatering. God lyttelyst!

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 10.69MB - Duration: 11:41 m (128 kbps 44100 Hz)
Tarmbakterier og overvægt

01-11-2018

Hvad har tarmbakterier med sygdomme som overvægt, sukkersyge og åreforkalkning at gøre? Kan bakterier forstærke effekten af cancer-behandling? Podcasten giver dig nogle af svarene - og gør dig klogere på bakteriernes indflydelse på processer i kroppen.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 15.85MB - Duration: 17:19 m (128 kbps 44100 Hz)
Tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

02-10-2018

Med indførslen af "Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile" pr. 1/1-2018 er det nu muligt at tvangsbehandle patienter, fx de forpinte demente. Denne podcast belyser juraen bag og bringer et eksempel på en tvangsprotokol.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 11.06MB - Duration: 12:05 m (128 kbps 44100 Hz)
Det sjældne - selv i almen praksis kan vi finde en zebra

20-09-2018

Vi er trænet i at tænke på den mest sandsynlige diagnose først, når vi hører en sygehistorie, men blandt vores patienter dukker der nogle gange også en sjælden diagnose op. Denne artikel giver en kort introduktion til nye mønstergenkendelser

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 13MB - Duration: 14:12 m (128 kbps 44100 Hz)
Overgreb mod børn - Vov at se, vov at høre og vov at handle

06-08-2018

Vi møder alle på et eller andet tidspunkt et barn, der ikke trives. Denne artikel beskriver omfang og de praktiserende lægers håndtering af mistanke om overgreb mod børn set i almen praksis samt betydningen af fokuseret, tværfaglig undervisning i emnet.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 11.83MB - Duration: 12:55 m (128 kbps 44100 Hz)
Hvad kan læger lære af kunst og litteratur?

06-06-2018

Vi fortsætter serien om medicinsk humaniora − et område i sundheds- og lægefaglig forskning, der behandler humanistiske og kunstneriske elementer af lægelig praksis.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 18.85MB - Duration: 20:35 m (128 kbps 44100 Hz)
Undgå empatiudmattelse - gennem Mindful Self-Compassion

01-05-2018

Artiklen tager udgangspunkt i en af de nyeste metoder fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, Mindful Self-Compassion, der har vist sig at hjælpe til at forebygge empatiudmattelse og stress.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 11.62MB - Duration: 12:41 m (128 kbps 44100 Hz)
NT-proBNP i almen praksis - bedre diagnostik af hjerteinsufficiens

30-03-2018

Hjerteinsufficiens er en hyppigt forekommende sygdom der i almen praksis ofte præsenterer sig ved ukarakteristiske symptomer.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 15.89MB - Duration: 17:21 m (128 kbps 44100 Hz)
Om misbrug og skam

01-03-2018

Efter et langt professionelt liv tager forfatteren her tidens misbrugstil- bøjelighed, løgnens og skammens væsen under kærlig og kontant behandling.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 16.57MB - Duration: 18:06 m (128 kbps 44100 Hz)
Flygtninge med traumerelaterede psykiske lidelser

05-02-2018

Flygtninge med psykiske traumer er i de senere år ankommet til Danmark i stort tal. Behandlingen af denne gruppe patienter er vanskelig af mange grunde, ikke mindst de kulturelle.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 15.71MB - Duration: 17:10 m (128 kbps 44100 Hz)
Angst og sorg ifølge Kierkegaard

17-01-2018

Er sorg sygeligt? Er angst kun et onde der kræver terapi eller medicinsk behandling? I sognepræst Pia Søltofts artikel tager hun med udgangspunkt i Kirkegaard livtag med den vestlige verdens "fix it" tilgang til sorgen og angsten.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 15.03MB - Duration: 16:25 m (128 kbps 44100 Hz)
Problematisk kemi og småbørn - råd til forældre om kemiske stoffer i hjemmet

01-12-2017

Ved at ændre lidt på rutinerne i hjemmet kan forældre begrænse mængden af problematisk kemi i deres 0-3-årige børns hverdag. Det viser en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen står bag.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 10.62MB - Duration: 11:36 m (128 kbps 44100 Hz)
Vitamin B12-mangel uden amæmi - en vigtig diagnose

07-11-2017

Tænk på vitamin B12-mangel – også hos patienter med normal hæmoglobin. Hvordan er det nu, vi stiller diagnosen korrekt, og hvad er det lige med B12-værdi kontra MMA og homocystein? Få her en hovedsageligt laboratoriemedicinsk opsummering.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 19.69MB - Duration: 21:31 m (128 kbps 44100 Hz)
Astmatisk bronkitis hos småbørn

01-10-2017

Mange børn under to år har episoder med astmatiske symptomer, som behandles med astmamedicin uden effekt.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 11.91MB - Duration: 13:00 m (128 kbps 44100 Hz)
Behandling af børn med angst - "Cool kids"

01-09-2017

”Cool Kids” er et KAT-behandlingsprogram, som er udviklet i Australien og tilpasset til danske forhold af den ene af artiklens forfattere.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 17.67MB - Duration: 19:18 m (128 kbps 44100 Hz)
Social smitte og noceborespons

30-06-2017

Social smitte er smitte med viden, meninger og tolkninger. Hør mere i artiklen som uddyber, hvordan social smitte og noceborespons kan være med til at forklare de længere eller kortere varende "epidemier.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 13.55MB - Duration: 14:48 m (128 kbps 44100 Hz)
Go to episodes archive